15 juni, Internationale dag tegen ouderenmis(be)handeling

Het STAPPENPLAN is digitaal online en ook onder de vorm van een handig en compact boekje te verkrijgen ! En vanaf 14 juni hebben we hier ook een handig 3-luik FOLDERTJE van ter beschikking !

Ouderenmis(be)handeling flyerOuderenmis(be)handeling boekje

Wenst u gedrukte exemplaren te bestellen voor uzelf of uw medewerkers van het stappenplanboekje of de foldertjes?

Dan kan u deze aanvragen via dit aanvraagformulier.

Stuurgroep Ouderenmisbehandeling

Door het werkveld wordt een stijging gesignaleerd van complexe zorgsituaties waarbij sprake is van ouderenmis(be)handeling. Naar aanleiding van een casus bij één van onze partners, waarbij er sprake was van ouderenmis(be)handeling, werd SEL Waasland gevraagd hier iets mee te doen. Na een rondvraag bij de verschillende actoren, bleek de interesse groot om een protocol tot samenwerking rond ouderenmis(be)handeling op te maken.

Op initiatief van SEL Waasland werd er een stuurgroep opgericht met partners uit diverse sectoren: gezondheidszorg, geestelijke gezondheid, ziekenhuizen, politie en justitie…

Het resultaat van deze samenwerking is een handig instrument voor de hulp- en zorgverlener: het Stappenplan ouderenmis(be)handeling.

U kan onderaan de DIGITALE VERSIE raadplegen/downloaden van dit boekje, alsook een meer generieke versie voor mensen die zich niet in het Waasland bevinden.

De stuurgroep kreeg intensieve medewerking van het Vlaams ondersteuningscentrum Ouderenmisbehandeling (VLOCO).

Meer informatie en bestaande tools vindt u op hun website.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Stappenplan ouderenmis(be)handeling1.85 MB
PDF-pictogram Stappenplan ouderenmis(be)handeling - generieke versie1.89 MB
PDF-pictogram Flyer ouderenmis(be)handeling860.75 KB

Bestellen kan !

Waar ?