Welkom op onze website!

Vanaf 1/07/2020 kunnen wij u melden dat de Eerstelijnszones Waasland NO en ZW een feit zijn ! - De website van Sel Waasland zal nog een tijdje te raadplegen zijn maar zal niet meer aangevuld worden met nieuwe gegevens. - Voor recente informatie verwijzen wij u dan ook graag verder door naar de websites van ELZ Waasland NO en ZW : https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-N-O-Waasland & https://www.eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Z-W-Waasland - U kan ons contacteren op : jeanique.martens@elzwaasland.be - stafmedewerker gezondheid en welzijn - 0456 32 86 80 & ann.dhaene@elzwaasland.be - administratief medewerker - 0456 32 86 79

Over Overleggen - informatie online

29/09/2017 - 14:03

Op 28 september 2017 ging het Provinciaal infomoment Over Overleggen door. Hulpvragen van mensen worden steeds complexer, ook voor hulpverleners. Veelal zijn meerdere instanties uit verschillende sectoren betrokken en wil men samen goede ondersteuning bieden. Daarbij is afstemming door middel van bijvoorbeeld cliëntoverleg vaak noodzakelijk.

Lees meer

OPGELET! Wijziging in administratie thuiszorgdossier

18/01/2017 - 12:15

Vanaf 1 oktober 2016 werd er een wijziging doorgevoerd in de administratie voor het thuiszorgdossier. Voor de identificatiefiche is vanaf dan enkel de handtekening van de zorgbemiddelaar nodig. De gegevens van de huisarts dienen nog steeds volledig ingevuld te worden, de handtekening is niet meer nodig.

Lees meer
Abonneren op Welkom op onze website!

Welkom op deze website.

Wij melden u hierbij dat deze niet meer verder aangevuld wordt met nieuwe info aangezien de werking van Sel Waasland nu verder leeft in de eerstelijnszones Waasland NO en ZW.

Namens vzw SEL Waasland (vzw in vereffening), met maatschappelijke zetel in Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas.