Overlegplatform Dementie Waasland

Overlegplatform Dementie Waasland: Informatie en documenten

Overlegplatform Dementie Waasland

Een Overlegplatform Dementie (OPD) is een overlegorgaan dat openstaat voor alle zorgaanbieders die werken met personen met dementie en hun omgeving met als doel de kwaliteit van de zorg binnen zorgregio te bevorderen, een samenwerking tussen SEL Waasland en het Expertisecentrum Dementie Meander.

Doelstellingen:

 • Uitwisselen van ervaring, deskundigheid en expertise en toegankelijk maken
 • Bijdrage aan een beeldvorming rond dementie
 • Inventariseren en bespreken van vastgestelde noden en behoeften in de regio
 • Kennismaken met nieuwe initiatieven
 • Regionale afstemming
 • Realisatie en actualisatie van de sociale kaart
 • Formuleren van adviezen naar alle deelnemende partners van het platform
 • Sensibiliserende en signaalfunctie naar het beleid

Reeds aanwezige expertise en initiatieven in de regio die nu reeds ijveren om de levenskwaliteit en de zorg voor mensen met dementie: We denken daarbij aan de Werkgroep Praatcafé Dementie, de Werkgroep Dementievriendelijk Sint-Niklaas, de reeds actieve referentiepersonen dementie…

Vorming

Onder de rubriek vorming vindt u meer informatie over de fora georganiseerd door het overlegplatform. Wilt u meer informatie over de voorbije vormingen, klik dan hier.

Onderstaand vindt u:

 • Brochure 'Dementie, je staat er niet alleen voor' met een overzicht van de bestaande hulpverlening. Aangezien er een provinciale en 4 regionale brochures zijn, vind je op de website van Expertisecentrum Dementie Meander een pagina met een extra woordje uitleg over de inhoud. Hier vind je de link naar deze pagina.
 • Transitieplan Dementie terug van minister Vandeurzen, waaruit het OPD Waasland is ontstaan.
 • Alzheimer Liga Vlaanderen in samenwerking met Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas : programma 2019 affiche, flyer binnen- en buitenkant. Zie ook hier voor verdere uitleg.
 • Uitnodiging voor de vertelvoorstelling ‘Mijn oma is kwijt’. Dit is het ontroerende verhaal van een oma die plots heel vreemd begint te doen. Haar kleindochter probeert haar te begrijpen. Wie was oma vroeger, en wie is ze nu? Is ze kapot? En kan ze nog gemaakt worden? Deze voorstelling is er voor (groot)ouders en hun (klein)kinderen. Welkom op zondag 10 februari om 10.30u in de bib. Inschrijven kan op 03 778 34 00 en bibliotheek@sint-niklaas.be

Lid van de stuurgroep Overlegplatform Dementie Waasland?

Lees hier de verslagen Stuurgroep OPD Waasland