Aanvragen stappenplan en flyers Ouderenmis(be)handeling

Het STAPPENPLAN is digitaal online en ook onder de vorm van een handig en compact boekje te verkrijgen ! Ondertussen hebben we ook een handig 3-luik FOLDERTJE ter beschikking !

Ouderenmis(be)handeling flyerOuderenmis(be)handeling boekje

Wenst u gedrukte exemplaren van het stappenplanboekje of de foldertjes te bestellen voor uzelf of uw medewerkers ?

Dan kan u deze aanvragen via mail : jeanique.martens@elzwaasland.be

Door het werkveld wordt een stijging gesignaleerd van complexe zorgsituaties waarbij sprake is van ouderenmis(be)handeling. Naar aanleiding van een casus bij één van onze partners, waarbij er sprake was van ouderenmis(be)handeling, werd SEL Waasland gevraagd hier iets mee te doen. Na een rondvraag bij de verschillende actoren, bleek de interesse groot om een protocol tot samenwerking rond ouderenmis(be)handeling op te maken.

Op initiatief van SEL Waasland werd er een stuurgroep opgericht met partners uit diverse sectoren: gezondheidszorg, geestelijke gezondheid, ziekenhuizen, politie en justitie… Het resultaat van deze samenwerking is een handig instrument voor de hulp- en zorgverlener: het Stappenplan ouderenmis(be)handeling.

Vanaf 1/07/2020 neemt Eerstelijnszones (ELZ) Waasland NO en ZW dit thema verder mee op in hun werking.

U kan onderaan de DIGITALE VERSIE raadplegen/downloaden van dit boekje, alsook een meer generieke versie voor mensen die zich niet in het Waasland bevinden.

De stuurgroep kreeg intensieve medewerking van het VLaams OndersteuningsCentrum Ouderenmisbehandeling (VLOCO). Meer informatie en bestaande tools vindt u op hun website.

.

Extra contactgegevens om in het stappenplan zelf bij te zetten indien nodig :

- Politiezone Lokeren

Algemeen nummer: 09.340.94.99

Pz.Lokeren@police.belgium.eu

- Politiezone Puyenbroeck (Moerbeke/Wachtebeke/Lochristi/Zelzate)

Algemeen nummer: 09.310.33.00

PZ.RegioPuyenbroeck.jeugdgezin

@police.belgium.eu