25-01-2018 - Symposium Zorgpad 'Arbeid en Herstel, verbinding werkt!'

04/12/2017 - 15:11

Richtlijn voor huisartsen en andere eerstelijns- en welzijnswerkers om samen met je cliënt te groeien in werk.

25-01-2018 - Symposium Zorgpad Arbeid en Herstel, verbinding werkt - UITNODIGING25-01-2018 - Symposium Zorgpad Arbeid en Herstel, verbinding werkt - PROGRAMMA

WAT?

Zorgpaden en richtlijnen worden stilaan gemeengoed in de gezondheidzorg en gelden als basis tot kwaliteitsvol handelen. Werk is voor veel personen een zeer belangrijk thema in een kwaliteitsvol leven. Het is belangrijk om werkbehoud of het terugkeren naar de job tijdig en goed ter sprake te brengen tijdens het herstel van de patiënt. Omgekeerd is het voor bemiddelaars, jobcoaches, arbeidsgeneesheren soms een noodzaak om in te zetten op een hersteltraject voor een werknemer of werkzoeker. Het Zorgpad Arbeid en Herstel reikt concrete handvaten aan tot samenwerking in functie van een cliënt. Het verhoogt de slaagkansen tot een succesvolle re-integratie of
bemiddeling en het verkort zeker de duur van het traject naar werk. Het Zorgpad Arbeid en Herstel is positief gevalideerd door het ESF en heeft haar impact bewezen in een aantal regio’s. GTB – LISTEL – SEL GOAL en SEL Waasland willen je laten kennis maken met de opgebouwde goede praktijken. Je kan nu al een
kijk nemen op www.ikzoekeenzorgpad.be.

VOOR WIE?

  • Huisartsen, eerstelijns gezondheids- en welzijnswerkers, arbeidsgeneesheren, adviserend geneesheren, arbeidsbemiddelaars, jobcoaches, loopbaancoaches…
  • Beleidsverantwoordelijken in de domeinen arbeid – welzijn - gezondheid

WANNEER en WAAR?

Donderdag 25 januari 2018 van 12u tot 17u
Zaal De Schelp, Vlaams Parlement (ingang: de Loketten), IJzerenkruisstraat 99 te Brussel
Accreditering voor artsen en kinesitherapeuten wordt aangevraagd

INSCHRIJVEN

Vóór 18 januari 2018 via het webformulier of via zorgpadwerk@listel.be.

PROGRAMMA

Zie diavoorstelling bovenaan de pagina.