Derde forummoment Zorgcircuit GGZ Ouderen - 28/11/2014

07/10/2016 - 16:25

Ouderen met moeilijk hanteerbaar gedrag

Vrijdag 28 november 2014

In ons derde forummoment trachtten we enkele handvaten aan te reiken over het omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag. Dhr. Servaas Sierens, hoofdverpleegkundige in PZ OLV Brugge en trainer van Preventief Omgaan met Agressie.be, begeleidde dit forummoment door enerzijds handvaten aan te reiken en anderzijds de aanwezigen in kleine groepen te begeleiden bij het aanpakken van enkele casussen.

In bijlage het programma, samen met een praktische en theoretische voorstelling