Netwerkforum: Ontmoeting als voeding voor je netwerk

Netwerkforum: Ontmoeting als voeding voor je netwerk - 3 en 26 oktober 2017

21/06/2017 - 14:35

Het Zorgcircuit Geestelijke Gezondheidszorg Ouderen organiseerde een netwerkforum in twee delen: ‘Ontmoeting als voeding voor je netwerk’

Het Zorgcircuit Geestelijke Gezondheidszorg Ouderen wil de noden detecteren in het werken met de doelgroep ‘ouderen met een psychische kwetsbaarheid’ en hierop inspelen.

Als hulp- of zorgverlener sta je niet alleen in de zorg naar je cliënt of patiënt. Je kan rekenen op een team of collega’s, maar ook op andere hulp- en zorgverleners van andere organisaties of disciplines. Een belangrijk deel van de job is het contact met andere hulp- en zorgverleners. En dit is niet altijd even eenvoudig: Wie volgt jouw cliënt op? Waar kan je deze persoon bereiken? Wie kan ik aanspreken bij extra hulpvragen van mijn cliënt? Naar wie kan ik mijn cliënt actief doorverwijzen?

Om op deze vragen een snel en helder antwoord te geven is een goed uitgebouwd professioneel netwerk cruciaal.

Met een tweedelig netwerkforum werd hier een vraag op gegeven.

Hoe?

We brachten jullie samen. We zorgden ervoor dat jullie elkaar leerden kennen.

We deden dit niet alleen. We zochten hiervoor de nodige expertise en vonden deze bij Jeroen Naudts van JN Consultancy. Hij is zelfstandig adviseur strategische communicatie met focus op veranderings- en interne communicatie. Daarnaast is hij docent communicatie aan de Arteveldehogeschool en heeft hij meer dan 10 jaar praktijkervaring op het vlak van communicatie.

Voor wie?

Deze netwerkmomenten waren gericht op de ‘go between’. De zorg-/hulpverlener die in functie van zijn cliënt vaak in contact komt met andere hulpverleners uit andere organisaties en disciplines. Ook wel de doorverwijzers genoemd. Maar zij zijn meer dan dat: we richten ons op sociale diensten van (psychiatrische) ziekenhuizen, diensten binnen de thuiszorg, woonzorgcentra en OCMW’s; opname-/aanmeldingsverantwoordelijken; overlegcoördinatoren; diensten maatschappelijk werk; sector-/wijk-/regio-verantwoordelijken van diensten gezinszorg;

Programma Netwerkmoment 1

11u45 Onthaal, lunch en vrij netwerkmoment

12u15 Toelichting netwerkactiviteit 1

12u30 Analoge interactieve netwerkactiviteit

13u30 Afsluitende ronde en terugkoppeling

Programma Netwerkmoment 2

11u45 Onthaal, lunch en vrij netwerkmoment

12u15 Toelichting netwerkactiviteit 2

12u30 Digitale interactieve netwerkactiviteit

13u30 Afsluitende ronde en terugkoppeling

Locatie Netwerkmoment 1

PC Sint-Hiëronymus – Polyvalente zaal

Dalstraat 84 te 9100 Sint-Niklaas

Locatie Netwerkmoment 2

APZ Sint-Lucia - zaal SCOR

via Lamstraat 2a te 9100 Sint-Niklaas

Onderaan deze pagina vindt u de vragen en antwoorden terug van de netwerkquiz uit deel 2 van het netwerkforum.

Impressies Netwerkforum Deel 1 - 3 okt 17
Impressies Netwerkforum Deel 1 - 3 okt 17
Impressies Netwerkforum Deel 1 - 3 okt 17
Impressies Netwerkforum Deel 1 - 3 okt 17
Impressies Netwerkforum Deel 1 - 3 okt 17
Impressies Netwerkforum Deel 1 - 3 okt 17
Impressies Netwerkforum Deel 2 - 26 okt 17
Impressies Netwerkforum Deel 2 - 26 okt 17
Impressies Netwerkforum Deel 2 - 26 okt 17
Impressies Netwerkforum Deel 2 - 26 okt 17
Impressies Netwerkforum Deel 2 - 26 okt 17
Impressies Netwerkforum Deel 2 - 26 okt 17
Impressies Netwerkforum Deel 2 - 26 okt 17
Impressies Netwerkforum Deel 2 - 26 okt 17