Vierde forummoment Zorgcircuit GGZ Ouderen - 25/09/2015

10/10/2016 - 11:42

Een ethisch stappenplan in de zorg voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid

Vrijdag 25 september 2015

In het vierde forummoment werd er aan de hand van het ethisch stappenplan een concrete leidraad voorgesteld en ingeoefend om als team op een zorgvuldige, volwaardige en gestructureerde manier ethisch te overleggen rond dagelijkse situaties.

Aan de hand van casussen werd het ethisch stappenplan verduidelijkt, zie bijlage. Ook het programma vindt u in bijlage