Vijfde Forum Zorgcircuit GGZ Ouderen - 9/12/2016

Vijfde Forum Zorgcircuit GGZ Ouderen - 9/12/2016

09/12/2016 - 13:58

Als hulpverlener zorg dragen voor jezelf

Vrijdag 9 december 2016, 11u-15u, Odisee campus Waas

Het Zorgcircuit Geestelijke Gezondheidszorg Ouderen wil de noden detecteren in het werken met de doelgroep ‘ouderen met een psychische kwetsbaarheid’ en hierop inspelen.

Van zorgverleners wordt veel verwacht. Zoveel dat ze bijna volmaakt moeten zijn. Toch zijn zorgdragers ook maar mensen. Gelukkig maar. We verkennen hoe goede zorg niet zozeer perfectie maar vooral ont-FERM-ing vraagt: toelaten van eigen kwetsbaarheid.

Op dit vijfde forummoment werden aan de deelnemers praktische handvaten meegeven om in hun zorg voor anderen voor zichzelf te zorgen. Dit aan de hand van een lezing en drie workshops, gebracht door Hilde Lahaye, Isabelle Baert, David Van Geert en Marc Peersman, allen verbonden aan Odisee Hogeschool.

De thema’s die aan bod kwamen in de workshops zijn:

  • Jezelf kennen: bewust worden van eigen behoeften: welke noden heb ik zelf?
  • Tot jezelf komen: de balans vinden tussen geven en nemen
  • Jezelf mogen toevertrouwen: op zoek naar draagvlak en veerkracht bij elkaar, in het team

In onderstaande bijlagen vindt u enerzijds de powerpoint van de lezing, anderzijds de powerpoint die werd gebruikt in functie van de workshops en tot slot de uitnodiging van het vijfde forummoment.