Casemanagement

ACTIE 6 - Casemanagement

WAT IS CASEMANAGEMENT ?

Casemanagement is een vorm van dienstverlening waarin men probeert te bereiken dat cliënten met complexe, meervoudige problematiek tijdig en op de juiste manier de hulp ontvangen die zij nodig hebben.

Casemanagement wordt uitgeoefend door een casemanager.
Casemanagement is vrijblijvend en op heden kosteloos voor de patiënt.

WAT IS EEN CASEMANAGER

 • fungeert tijdelijke als vast aanspreekpunt, die alle ondersteuning en zorg coördineert, in overleg met de patiënt, zijn mantelzorger(s) en het zorgteam rond de patiënt.
 • is ofwel een verpleegkundige, ofwel een maatschappelijk assistent. De keuze voor de meest geschikte casemanager hangt af van de noden van de patiënt die zijn vastgesteld.
 • behoort niet tot het zorgteam van de patiënt.
 • wordt aangesteld voor 3 maanden bij een casus
 • heeft per patiënt een pakket van 15u dat binnen deze 3maanden naar gelang noodzaak gebruikt kan worden (Er kan uitzonderlijk een verlenging plaatsvinden van 3maanden).
 • zal min. 60% van de uren besteden aan huis en max. 40% besteden aan overleg/administratie
 • analyseert en zoekt oplossingen voor de crisissituatie
 • fungeert als tijdelijke vertrouwenspersoon van de patiënt en zijn mantelzorger
 • begeleidt het proces van de patiënt en mantelzorger
 • werkt een gedragen zorg- en levensplan uit op basis van de levensdoelen van de patiënt, indien dit nog niet aanwezig was

VOOR WIE

 • Inwoner van de regio Waasland

Beveren

Stekene

Kruibeke

Temse

Sint-Gillis-Waas

Waasmunster

Sint-Niklaas

Zwijndrecht

 • Hij/zij voldoet aan minstens één van onderstaande criteria:
  • Op vraag, tijdens een multidisciplinair overleg
  • Bij signaal huisarts / team
  • Afwezigheid / wegvallen mantelzorger (die belangrijke zorgtaken op zich neemt)
  • Bijkomende medische diagnose (plotse nieuwe diagnose die nieuwe impact heeft) of gebeurtenis (bv. verhoogde psychische kwetsbaarheid / niet-pluis gevoel)
  • Weigeren hulp
  • Bij > 1 ziekenhuisopname op korte termijn (30dagen)
  • Bij onaangepaste woonsituatie

Meer info? Contacteer de coördinator, Hanna Ryckaert

Contact