Geïntegreerde Zorg Waasland

Je kan hieronder als patiënt/cliënt, mantelzorger, zorg- of hulpverlener alle informatie en documenten terugvinden.

IK BEN:

Info over het INCLUSIETRAJECT?

klik hier

Info over de DEMENTIECOACHES ?

Klik hier

Info over de GEINTEGREERDE ZORGMAP?

Klik hier

Info over de KICK-OFF van maart 2019?

Klik hier

Meer info? Contacteer de coördinator, Hanna Ryckaert

Contact