Inclusietraject voor de huisarts

Inclusietraject voor de HUISARTS

Het inclusietraject clustert tal van acties uit het opgestelde projectplan.

Deze acties vormen een samenhangende keten van activiteiten die tot doel hebben de chronische patiënten te includeren in een met hen afgesproken traject en binnen een individueel aangepast zorg-en levensplan met continue, aansluitende en multidisciplinair aangeboden zorg op maat van de gemeten zorgafhankelijkheid.

Doel:

  • vlotte informatiedoorstroming = zorgcontinuïteit
  • zorg op maat
  • empowerment
  • verhogen kennis en therapietrouwheid
  • verhogen kwaliteit van zorg