inschrijvings- en annulatievoorwaarden

Inschrijving-annulatie

Hoe inschrijven?

Een inschrijving is geldig en definitief indien vzw Geïntegreerde Zorg Waasland het online inschrijvingsformulier vóór de uiterste inschrijvingsdatum heeft ontvangen en zodra de betaling van het inschrijvingsgeld voltooid is. Betalingsvragen kunnen ook opgemaakt worden door onze zusterorganisatie: SEL Waasland, LMN Waasland, ELZ NO en ZW

Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

Voor onze vormingen is het aantal deelnemers beperkt. De volgorde van inschrijvingen is bepalend. Het betalen van het inschrijvingsgeld nadat door ons of een partner de betalingsvraag is verstuurd, garandeert uw deelname. De vzw Geïntegreerde Zorg Waasland behoudt zich echter wel het recht voor de workshop of studiedag te annuleren als er te weinig deelnemers zijn. Dan volgt zo snel mogelijk de terugstorting van het inschrijvingsgeld. U dient de wettelijke betaaltermijn van de vraag tot betaling te respecteren, nadien is uw deelnameplaats niet meer gegarandeerd.

Sommige van onze vormingen zijn bedoeld voor een specifieke doelgroep. Wanneer u zich voor een dergelijke activiteit inschrijft, verklaart u te behoren tot deze specifieke doelgroep. Indien u zich inschrijft voor een dergelijke activiteit en u niet tot deze specifieke doelgroep behoort, behoudt het pilootproject geïntegreerde zorg Waasland zich het recht voor uw inschrijving te annuleren zonder terugstorting van uw inschrijvingsgeld.

Wij verwachten u zonder tegenbericht op de activiteit(en) waarvoor u zich hebt ingeschreven. Alle praktische informatie wordt u ten laatste 1 week voor aanvang van de vorming toegestuurd per e-mail. Indien u niks ontvangen heeft, gelieve dan contact met ons op te nemen. Het pilootproject geïntegreerde zorg Waasland kan niet aansprakelijk gesteld worden als aangetoond kan worden dat wij de info naar het door u opgegeven e-mailadres hebben toegezonden maar de info niet bij u is aangekomen.

Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de onderstaande annulatievoorwaarden.

Volzet?

Is een studiedag of workshop volzet, dan kunt u uw e-mailadres achterlaten via info@geintegreerdezorgwaasland.be. Wij noteren u als reserve en verwittigen u mochten er plaatsen vrij komen. Mocht de activiteit later worden hernomen, dan brengen wij u op de hoogte.

Annuleren?

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat per e-mail en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

Er kan gratis geannuleerd worden tot 15 werkdagen vóór aanvang van de activiteit

Annulaties van inschrijvingen die we minder dan 15 werkdagen vóór aanvang van de activiteit ontvangen, worden niet meer terugbetaald tenzij iemand van de wachtlijst uw plaats kan invullen. Belangrijk: ingeschrevenen die door overmacht niet kunnen deelnemen aan de activiteit, dienen ons steeds te contacteren via info@geintegreerdezorgwaasland.be. De vzw Geïntegreerde Zorg Waasland behoudt zich steeds het recht voor om te bepalen of de plaatsvervanger geschikt is om deel te nemen aan de vorming.

Disclaimer

vzw Geïntegreerde Zorg Waasland is niet verantwoordelijk voor materiële, lichamelijke of andere schade van deelnemers, tenzij wij aansprakelijk zijn.