Multidisciplinair overleg

Op deze pagina vindt u alle informatie en documenten terug van het Multidisciplinair Overleg. 

Waarom een multidisciplinair overleg organiseren?

Goede zorg door samenwerking en afstemming

Steeds meer doen zich complexe thuiszorgsituaties voor. Hierbij worden verschillende zorg- en hulpverleners ingeschakeld. In dergelijke situaties is een goede samenwerking met alle betrokken partijen noodzakelijk. Een multidisciplinair overleg in de vorm van een rond-de-tafelgesprek waarbij alle partijen rond de tafel zitten, streeft naar een betere samenwerking en een goede afstemming van de zorg op de noden en verwachtingen van de patiënt/cliënt.

Voor wie een MDO organiseren?

  • Voor patiënten met een verminderde (fysieke) zelfredzaamheid.
  • Een overleg is geldig indien er zorg of hulpverleners van minstens drie verschillende organisaties of disciplines uit de eerstelijnsgezondheidszorg fysiek aanwezig zijn.
  • De patiënt/cliënt (of zijn/haar vertegenwoordiger) moet toestemming geven voor het overleg en instemmen met de betrokken deelnemers.
  • De patiënt/cliënt is aanwezig op het zorgoverleg of heeft verklaard aan de aanvrager dat zijn of haar aanwezigheid niet nodig is.

Wie kan dit organiseren?

Iedereen die rechtstreeks betrokken is in een complexe thuiszorgsituatie kan een multidisciplinair overleg aanvragen.

Wil u een aanvraag doen voor een multidisciplinair overleg?

  1. HOE AANVRAGEN ?
    Dat kan nu via ons uniform aanvraagformulier, zie hieronder bij bijlagen of klik op de knop bovenaan.

  2. BIJ WIE AANVRAGEN ?
    Een lijst van de overlegcoördinatoren in de regio, waarbij u een aanvraag tot overleg kan indienen, vindt u ook onderaan de bijlagen.

Hieronder vindt u alle documenten. Documenten in WORD- of EXCEL-formaat kunnen aangevraagd worden via ons contactformulier.

MDO aanvragen i.k.v. pilootproject geïntegreerde zorg chronisch zieken?

Alle info vind je hier