Opname- en ontslagmanagement

Opname- en ontslagmanagement: informatie en documenten

Opname- en ontslagmanagement

Streven naar naadloze zorg in de overgang tussen het ziekenhuis, de thuissituatie en/of het woonzorgcentrum is de algemene doelstelling.

Het samenwerkingsengagement houdt in:

  • afspraken, richtlijnen en adviezen waarmee verder gewerkt kan worden, waarbij elke betrokkene zich engageert om het document te gebruiken als basis voor de verder opbouw van een naadloze zorgcontinuïteit voor de patiënten/cliënten/inwoners en;
  • een vlotte samenwerking tussen de zorgverleners.

Het samenwerkingsengagement is een document dat enerzijds informeert over de algemeen gangbare zaken, een houvast. Anderzijds dient het gebruik te worden als basis voor verdere uitdieping en bijsturing naargelang de eigenheid van elke betrokken partner, een werkinstrument.

Momenteel wordt er gewerkt aan een update van het document via de begeleidingscommissies woonzorgcentra en thuiszorg van AZ Nikolaas.