Ouderenmis(be)handeling

Het STAPPENPLAN is digitaal online en ook onder de vorm van een handig en compact boekje te verkrijgen !

Ouderenmisbehandeling

Wenst u gedrukte exemplaren te bestellen voor uzelf of uw medewerkers? Dan kan u deze aanvragen via dit aanvraagformulier.

Stuurgroep Ouderenmisbehandeling

Door het werkveld wordt een stijging gesignaleerd van complexe zorgsituaties waarbij sprake is van ouderenmisbehandeling. Naar aanleiding van een casus bij één van onze partners, waarbij er sprake was van ouderenmisbehandeling, werd SEL Waasland gevraagd hier iets mee te doen. Na een rondvraag bij de verschillende actoren, bleek de interesse groot om een protocol tot samenwerking rond ouderenmisbehandeling op te maken.

Op initiatief van SEL Waasland werd er een stuurgroep opgericht met partners uit diverse sectoren: gezondheidszorg, geestelijke gezondheid, ziekenhuizen, politie en justitie…

Het resultaat van deze samenwerking is een handig instrument voor de hulp- en zorgverlener: het Stappenplan ouderenmis(be)handeling.

U kan dit onderaan raadplegen/downloaden.

De stuurgroep kreeg intensieve medewerking van het Vlaams ondersteuningscentrum Ouderenmisbehandeling (VLOCO). Meer informatie en bestaande tools vindt u op hun website.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Stappenplan ouderenmis(be)handeling1.85 MB

VORMING OUDERENMIS(BE)HANDELING ?

Meer info en inschrijvingen!