OVERLEGCOÖRDINATOR

OVERLEGCOÖRDINATOR

De overlegcoördinator speelt een belangrijke rol in het inclusietraject door de organisatie van het Multidisciplinair Overleg (MDO) en het opmaken van 'Mijn geïntegreerde zorgmap' voor de patiënt.