PATIËNT

PATIËNT

Dit project wil jou kwaliteitsvolle en goed afgestemde zorg bieden. Hiervoor zal informatie beter op elkaar afgestemd worden, zal je meer betrokken worden in jouw zorg,...

Onderstaande documenten informeren je over jouw deelname.