Pilootproject verkorte ligduur na bevalling

Verkorte ligduur op de kraamafdeling

Pilootproject Verkorte ligduur na bevalling - AZ Nikolaas

De vijf doelstellingen van het project:

  • Nieuwe organiserings- en financiëringsmodellen uittesten, niet enkel intramuraal, maar ook voor pre- en postpartumzorg (ambulant, eerste lijn)
  • Geïntegreerd zorgpad realiseren
  • Binnen de beoogde doelgroep van zwangeren, pasbevallen moeders en hun gezin de samenwerkende partners engageren om zich te ontwikkelen in strategieën om tegemoet te komen in de behoeften van de bevolking
  • Voldoende ondersteuning en zorg bieden zowel prenataal als na een verkorte hospitalisatie

Inhoud van de zorg:

  • prenataal: Informatie(aanbod), consult bij vroedvrouw, opmaken zorgplan
  • ziekenhuisverblijf na bevalling
  • postnataal: Wachtdienst en telefonische permanentie, opvolging thuis, oudergroepen, M-health (app en web-platform)
  • heropnames pasgeborene

Betrokken partners:

Coördinator: AZ Nikolaas

Andere partners: HAK Waasland, LMN Waasland, SEL Waasland, Kraamzorgdiensten, EC Kraamzorg, VLOV (vroedvrouwen), Kind en Gezin, Zwangerschapscentrum De Kiem, kinesitherapeuten, Huis van het kind, Maatschappelijke cel lokale politie, OCMW, CAW, mutualiteiten, Hogeschool Odisee


SEL Waasland is lid van de stuurgroep en betrokken bij de werkgroep rond het patiëntendossier.