ACTIE 2 - MEDICATIEREVIEW

ACTIE 2 - Medicatiereview

Wie komt in aanmerking?

Personen met polymedicatie ( ≥ 5 of meer medicamenten gedurende ±6 maanden)

In het bijzonder indien:

  • problemen met inname
  • bijwerkingen
  • interacties
  • vraag tot afbouw medicatie

Doel ?

  • Optimalisatie van de farmacotherapie van de patiënt
  • Actualisatie van het medicatieschema
  • Therapietrouw van de patiënt verbeteren
  • Verminderen mogelijke risico's ten gevolge van polyfarmacie

Wat?

Huisarts én apotheker gaan in overleg om het medicatieschema na te kijken

Bevindingen worden besproken met de patiënt, zijn mantelzorger en het zorgteam

​Toestemming

Toestemming van de patiënt dient steeds afgenomen te worden.

Meer info? Contacteer de coördinator, Hanna Ryckaert

Contact