ACTIE 2 - MEDICATIEREVIEW

ACTIE 2 - Medicatiereview

WIE KOMT IN AANMERKING?

Personen met polymedicatie ( ≥ 5 of meer medicamenten gedurende ±6 maanden)

In het bijzonder indien:

  • problemen met inname
  • bijwerkingen
  • interacties
  • vraag tot afbouw medicatie

DOEL ?

  • Optimalisatie van de farmacotherapie van de patiënt
  • Actualisatie van het medicatieschema
  • Therapietrouw van de patiënt verbeteren
  • Verminderen mogelijke risico's ten gevolge van polyfarmacie

WAT ?

Huisarts én apotheker gaan in overleg om het medicatieschema na te kijken.
Bevindingen worden besproken met de patiënt, zijn mantelzorger en het zorgteam

​TOESTEMMING

Toestemming van de patiënt dient steeds afgenomen te worden.

  • Toestemmingsformulier project afnemen
  • Toestemmingsformulier bezorgen aan het project via

Meer info? Contacteer de coördinator, Hanna Ryckaert

Contact