Projecten Flanders Synergy

Projecten Flanders Synergy

Vanuit een VLAIO Project (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid ondersteunt en begeleidt Flanders Synergy twee mogelijke toekomstige eerstelijnszones bij het opzetten en organiseren van de werking en samenwerking binnen de eerstelijnszone. De begeleiding bestaat uit een methodiek waarin de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie toegepast worden.

Doelstelling is om tot twee ‘prototypes’ van eerstelijnszones te komen die het bredere werkveld en beleid inspireren, maar die tegelijkertijd concrete en praktische inzichten, randvoorwaarden en een strategie aanreiken om dit op grotere schaal te brengen.

De 2 projecten zijn:

Voor informatie kan u steeds contact opnemen via ons contactformulier.