SEL Waasland introductie werking

SEL Waasland

Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Waasland

Het Samenwerkingsinitiatief in de Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Waasland had als doel de kwaliteit van de zorg rond de individuele patiënt binnen de zorgregio te optimaliseren. SEL deed dit door de samenwerking tussen de zorgaanbieders in de eerste lijn te stimuleren, door te coördineren en af te stemmen. De opdrachten van SEL Waasland werden samengevat in vier verschillende peilers:

 1. Multidisciplinair overleg (MDO) en het thuiszorgdossier (TZD)
 2. Multidisciplinaire vorming & informatieverstrekking
 3. Samenwerking
 4. Advies- en signaalfunctie

SEL Waasland was actief in de zorgregio met als kernstad Sint-Niklaas. Deze zorgregio omvat 8 steden en gemeenten: Beveren, Hamme, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster.

Onder andere de onderstaande disciplines en organisaties hadden een vertegenwoordiging in het bestuur, de algemene vergadering, één van de lokale werkingen of in één van de werkgroepen van SEL Waasland:

 • Apothekersverenigingen
 • APZ Sint-Lucia
 • AZ Nikolaas
 • Centra Geestelijke Gezondheidszorg
 • Diensten gezins- en aanvullende thuiszorg (DGAT)
 • Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten (DMW)
 • Diverse voorzieningen uit de sector Geestelijke Gezondheidszorg
 • Diverse voorzieningen uit de sector van de zorg voor personen met een handicap
 • ECD Meander
 • Huisartsen
 • Kinesitherapeuten en hun beroepskringen
 • LMN Waasland
 • Logopedisten
 • Logo Waasland
 • Lokale Dienstencentra (LDC)
 • Mantelzorg- en patiëntenverenigingen
 • Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
 • Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 • PC Sint-Hiëronymus
 • Politiezone Hamme-Waasmunster
 • Politiezone Temse-Kruibeke
 • Politiezone Sint-Niklaas
 • Politiezone Waasland Noord
 • Psychiatrische thuiszorg
 • RWO Waasland
 • Thuisverpleegkundigen (organisaties, zelfstandigen en hun beroepsorganisaties)
 • VCLB Waas en Dender
 • Woonzorgcentra (WZC)
Kaart zorgregio's Oost-Vlaanderen: paars = SEL Waasland