Voorlopige Zorgraden Eerstelijnszones

Voorlopige Zorgraden Eerstelijnszones

Een Zorgraad is een geformaliseerd samenwerkingsverband dat binnen haar werkgebied (de eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.

Momenteel zijn er enkel richtlijnen voor een voorlopige Zorgraad in afwachting van verdere regelgeving hierover. Voor verdere informatie hierover : www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszones-in-vlaanderen

Recent ontvingen we vanuit het VAZG het besluit en de richtlijnen betreffende de samenstelling van voorlopige Zorgraden voor de eerstelijnszones. Er worden richtlijnen gegeven om reeds in de transitieperiode, naast de werking van het veranderteam, per eerstelijnszones een voorlopige Zorgraad op te richten. Samenstelling en prioritaire doelstellingen worden toegelicht in de richtlijnen. We onthouden dat een voorlopige Zorgraad maximaal 24 zetels heeft, onderverdeeld in clusters: lokale besturen, gezondheidszorg en welzijn. Aangevuld met zetels voor de persoon met zorg- en ondersteuningsvragen en een aantal optionele/open zetels.

Een timing voor de samenstelling van de voorlopige Zorgraden werd niet gegeven. We plaatsen dit op de agenda van het eerstkomende veranderteam.

Hieronder kan u het betreffende decreet en richtlijnen raadplegen.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Decreet voorlopige Zorgraden ELZ1.01 MB
PDF-pictogram Richtlijnen voor de samenstelling van de voorlopige zorgraden ELZ314.81 KB