Corona - informatie

19/03/2020 - 13:53

Iedereen kan een bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus. Enerzijds om de verspreiding van het virus te vertragen en anderzijds om de kwetsbare personen in ons land te beschermen.

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen.

Ga naar volgende website voor meer info : https://www.info-coronavirus.be/nl/

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

1. Blijf thuis als je ziek bent
2. Was regelmatig je handen.
3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte


Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen (1,5 à 2 meter).
5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

6. Enkel en alleen gezonde mensen op pad sturen voor gelijk welke boodschap of opdracht.

Iedereen kan een bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus.

Enerzijds om de verspreiding van het virus te vertragen en anderzijds om de kwetsbare personen in ons land te beschermen.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?

• Blijf thuis

• Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.

> De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Zie ook info in bijlage.