Inschrijving gratis vorming voor mantelzorgers/vrijwilligers over ouderenmis(be)handeling

30/10/2019 - 12:28

Nieuwe data inschrijving gratis vorming voor mantelzorgers/vrijwilligers over Ouderenmis(be)handeling

Inschrijving vorming Ouderenmis(be)handeling

Beste Mantelzorger,

Ouderenmis(be)handeling is van alle tijden maar zit nog steeds in de taboesfeer.

Hoe kunnen we dit eruit halen en bespreekbaar te maken ?

Wat kunnen beweegredenen zijn waarom een oudere die slachtoffer is van Ouderenmis(be)handeling hier niet zo snel mee naar buiten komt ?

Wat maakt dat je als zorgverlener/mantelzorger aarzelt om er iets mee te doen ?

Waar kan je terecht wanneer je hierover vragen hebt ?

Het zit hem soms in kleine dingen…

Kom naar de (gratis) vorming die we hierover organiseren en leer bij…

Deze vorming duurt 3 uur en zal doorgaan in LDC Den Aftrap - Gerdapark 14 - 9100 Sint-Niklaas.

Laat ons weten welke datum het best voor u past. (maximum 20 deelnemers per moment)

.

Namiddagsessie - 14.00 starten : 29/11 vrijdag of 13/12 vrijdag

Of

Avondsessie – 18.00 starten (er wordt een broodje voorzien) : 3/12 dinsdag

Onze lesgever is Stijn Van Doninck van Zorg-Saam vzw.

Wij hopen van ganser harte u op één van onze vormingsdagen te mogen verwelkomen met een lekker tasje koffie of thee.

Graag antwoorden naar coordinatie@selwaasland.be om in te schrijven of bellen op het nummer 03/776.04.11 kan ook natuurlijk.

Ter info :

Het adres van LDC Den Aftrap zit nog niet in elke GPS, dus je geeft best 'Abingdonstraat' in als je met de GPS rijdt. Het best is uit te kijken naar het Welzijnshuis.

LDC Den Aftrap zit in het gebouw achter het Welzijnshuis, gemakkelijk te bereiken via een wandelpad.

Er kan steeds ondergronds geparkeerd worden bij het dienstencentrum. Het tarief is 1€ per begonnen uur.

Er kan ook in de buurt geparkeerd worden, maar dat is dan volgens beschikbaarheid van de plaatsen in de straat en op eigen verantwoordelijkheid.

Er is ook een fietsenstalling voorzien in de ondergrondse parking.

Er is ook een doorgang via de Kongostraat. Er is een “opening” voorzien, waarlangs voetgangers en fietsers gemakkelijk een doorsteek hebben naar het Gerdapark, en dus ook het dienstencentrum.

Parkeren kan ook in de Kongostraat, al is het dan volgens de parkeervoorwaarden die aan die straat verbonden zijn.

Met vriendelijke groet,

Jeanique Martens.

Graag meer informatie over dit thema ?

We verwijzen u graag verder door !