Zorgraden Eerstelijnszones

Zorgraden Eerstelijnszones

Een Zorgraad is een geformaliseerd samenwerkingsverband dat binnen haar werkgebied (de eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.

Momenteel zijn er enkel richtlijnen voor een Zorgraad in afwachting van verdere regelgeving hierover. Voor verdere informatie hierover : www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszones-in-vlaanderen

We mochten vanuit het VAZG het besluit en de richtlijnen betreffende de samenstelling van voorlopige Zorgraden voor de eerstelijnszones ontvangen. Er worden richtlijnen gegeven om reeds in de transitieperiode, naast de werking van het veranderteam, per eerstelijnszones een (voorlopige) Zorgraad op te richten.

Samenstelling en prioritaire doelstellingen worden toegelicht in de meeste recente richtlijnen die u hieronder in bijlage kan vinden.

We onthouden dat een Zorgraad maximaal 24 zetels heeft, onderverdeeld in clusters:

  • lokale besturen,
  • gezondheidszorg,
  • welzijn,
  • persoon met zorg- en ondersteuningsvraag,
  • aantal optionele zetels.

Iedere eerstelijnszone kan zijn eigen tempo volgen voor de samenstelling van de Zorgraden maar de indiening van de documenten (zie sjabloon hieronder in bijlage) is voorzien op uiterlijk 31/10/2019.

Hieronder kan u het betreffende decreet, richtlijnen en sjabloon raadplegen.

Voor meer algemene vragen over de Eerstelijnszones hierbij :

https://www.zorg-en-gezondheid.be/veelgestelde-vragen-over-de-hervorming...